Engineering

ENGINEERING

Meijer Engineering B.V. houdt zich onder andere bezig met de technische ontwikkeling van machines en constructies. Door kennis in verschillende takken van de machinebouw, kunnen wij voor vrijwel alle technische problemen, met een hoogwaardige oplossing komen.


ONTWERP

Nadat de klantwensen besproken en gedocumenteerd zijn, breekt de ontwerpfase aan. Hierin wordt de machine of constructie ontworpen met een 3D-CAD pakket (SolidWorks). Zodra de machine of constructie getekend is, zal deze getoetst worden aan de klantwensen en eventuele berekeningen worden gemaakt. Tot slot wordt het ontwerp voorgelegd aan de klant.

 
REALISATIE

Na akkoord van de klant, kan de machine of constructie gerealiseerd worden. Dit kan geheel in de eigen werkplaats plaatsvinden. Hier kan Meijer Engineering B.V. diverse bewerkingsmethodes in staal, RVS, aluminium en kunststof uitvoeren. Denk hierbij aan: lassen, zetten, knippen, snijden, boren, draaien, frezen, zagen. Zo kunnen wij uw machine of constructie produceren.

Om de realisatie compleet te maken, kan de machine of constructie door ons geplaatst en gemonteerd worden.

Door alle mogelijkheden bij Meijer Engineering B.V. kunnen vrijwel alle projecten in eigen beheer worden gerealiseerd. Hierdoor worden zoveel mogelijk verstoringen van andere bedrijven uitgesloten.

 
DOCUMENTATIE

Na de realisatie wordt het technisch constructie dossier opgesteld, om aan de CE-certificering te voldoen. Deze toont aan dat uw machine veilig is. Hierin is onder andere de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), gebruiksaanwijzing & EG-verklaring van overeenstemming in opgenomen.